Chị Phượng - TP Thái Bình (29 tuổi) lượt xem

Tôi hay bị tụt huyết áp dẫn tới chóng mặt, từ khi uống trà túi lọc Sacha Inchi đến nay thấy giảm hẳn tình trạng trên, mọi người cũng nên thử.

Ảnh đại diện: 
 Chị Phượng - TP Thái Bình  (29 tuổi)